Vijci predstavljaju elemente koji se, primenom određenog alata, koristi za rastavljive spojeve. Vijak može biti različitih oblika i dimenzija, a ima široku primenu u proizvodnji.